ALL MUSIC AGENCY

#

Hur mycket pengar får jag?

Som medlem i Musikerförbundet får du 48,28% av det fakturerade beloppet utbetalt så fort AMA har fått in pengar på sitt konto.
Du får dessutom 4,5% av din bruttolön (lön före skatt) som extra pensionsinsättning.

68,97% Bruttolön

30% Skatt

31,03% sociala avgifter och AMAs administration


Alltså, om du vill fakturera 10.000 kr exkl moms

AMA gör ett avdrag på 3103 kr för att täcka dina sociala avgifter, dina försäkringar och administration. (Är du inte medlem i Musikerförbundet dras 3333 kr)

Du får en bruttolön på 6897 kr och eftersom du inte vill riskera restskatt nästa år väljer vi att dra 30% i skatt

Du får 4828 kr utbetalt på ditt konto så fort arrangören har betalt fakturan

AMA gör dessutom en extra pensionsinsättning på 4,5% till dig, i detta fall 310 kr

Du har samma försäkringar som fast anställda hos seriösa företag har

Du har en ansvarsförsäkring upp till 10 miljoner kr under tiden du är anställd av AMA

Om du har Musikerförbundets instrumentförsäkring står AMA för självrisken om nåt händer dina instrument under uppdraget.

Måste jag vara medlem i Musikerförbundet?

Nej, du behöver inte vara medlem Musikerförbundet. Däremot har medlemmar en reducerad avgift. Bli medlem på www.musikerforbundet.se

Kan AMA fakturera momsfritt?

Nej, om någon annan än musikern/artisten fakturerar en arrangör räknas denna som ett produktionsbolag och fakturan till arrangören beläggs med 25 % moms. Fakturering från firma/bolag som ägs av musikern som engageras är alltid momsfri. Om kunden är ett bolag utanför Sverige är fakturan från AMA också momsfri. Arbetar man som musiker på ett svenskt registrerat fartyg och i utländsk trafik är fakturan också momsfri.

Vem ansvarar för att skriva ut arbetsgivarintyg?

Vid behov kan AMA skriva ut arbetsgivarintyg. Gäller det a-kassa är det viktigt att du kontaktar Lena Areklev på info@ama.se i god tid innan engagemanget.

Tjänar AMA mycket pengar på min faktura?

Avsikten med AMA är att tillhandahålla en service för Svenska Musikerförbunden medlemmar. Den debiterade procentsatsen avser endast att täcka AMA:s kostnader. AMA ägs till 100% av Svenska Musikerförbundet och drivs utan vinstintresse.

Varför kan jag inte fakturera arrangören själv som privatperson?

För att kunna fakturera måste man vara godkänd för F-skatt, det kan man bli om man driver näringsverksamhet.

Vi är en orkester på 5 man, en av oss har ett företag. Kan vi låta honom skicka fakturan?

Det är möjligt att göra så men kanske inte så praktiskt för din kompis. Han/hon måste då registrera sig som arbetsgivare och betala lön, skatt, sociala avgifter och semesterersättning; betala kollektivavtalsenliga avgifter, såsom avtalsförsäkring och avtalspension; skicka ut kontrolluppgifter och arbetsgivarintyg till dig. Med andra ord, det blir en hel del extra jobb

Om det uppstår en tvist mellan mig och arrangören, vem löser den?

Om du kontaktat AMA senast 30 dagar innan ett engagemang och AMA har ingått Avtal med arrangören så är det AMA som bär ansvaret för tvisten. I detta fall behöver du inte ta en konflikt med arrangören.

Om du kontaktat AMA först efter att du genomfört engagemang så har AMA ingen avtalsrelation med arrangören och då är det du som måste ansvara för tvisten. Ifall du är medlem i Musikerförbundet kan du vända dig dit för rådgivning.