ALL MUSIC AGENCY

#

FÖRSÄKRINGAR

Om engagemangen kontrakteras genom AMA får du en tjänstepension och samtliga arbetsmarknadsförsäkringar (AFA-försäkringar). Dessa betalas via AMA.

Procentsatserna avser år 2017.
Du kan läsa mer om dessa på AFA Försäkringar's hemsida.

ANSVARSFÖRSÄKRING

- Ingår upp till 10 miljoner kr. och gäller alla under tiden man är anställd av AMA.

MUSIKINSTRUMENTSFÖRSÄKRING

- Har du en instrumentförsäkring som är tecknad genom Svenska Musikerförbundet och ett kontrakt genom AMA, ersätter AMA musikinstrumentförsäkringens självrisk om olyckan är framme.

I AMA-faktureringen till arbetsgivaren ingår följande arbetsmarknadsförsäkringar (AFA-försäkringar). Procentsatserna avser år 2017. Du kan läsa mer om dessa på AFA Försäkringar's hemsida.

Föräldrapenningtillägg FPT 0,00 %
Avtalsgruppsjukförsäkring AGS 0,00 %
Omställningsförsäkring AGB 0,1455 %
Omställningsstöd   0,4545 %
Tjänstegrupplivförsäkring TGL 0,00 %
Trygghetsförsäkring TFA 0,01 %
Avtalspension SAF-LO 4,5 %
Premiebefrielseförsäkring SAF-LO 0,00 % *
Summa: 5,1 %
* Tillsvidare avgiftsfritt enligt beslut av Fora
 

Avtalspensionen SAF-LO är vad man i dagligt tal kallar för tjänstepension. LO står för Landsorganisationen Sverige. Premiebetalningen sker genom att AMA varje år betalar in ett belopp som är 4,86 % beräknat på lönesumman från AMA till FORA Försäkringscentral.

Läs mer om detta på Foras hemsida.