ALL MUSIC AGENCY

#

1. Arrangören och musikern/artisten kommer överens om datum, plats, gage.

Detta kan ske på annat sätt också, huvudsaken är att arrangör och den engagerade är överens om villkoren för engagemanget. Det går också att fakturera efter att engagemanget genomförts.

2. Musikern/artisten lägger in jobbet via "Fakturering" på www.ama.se.

Det går också att mejla/ringa vår handläggare på AMA AB som skapar en order/faktura samt skickar ett kontrakt till arrangören för underskrift.

AMA fakturerar arrangören för engagemanget och betalar sedan ut ersättningen till musikern i form av lön och betalar därför även in skatt och sociala avgifter samt står för arbetsmarknadsförsäkringar. Även en extra tjänstepension inbetalas till Fora och AMA utfärdar ett arbetsgivarintyg om så önskas.

3. Efter avslutat engagemang skickar AMA AB en faktura till arrangören.

2 bankdagar efter pengarna inbetalats till AMA:s konto utbetalas lön till ditt konto. AMA AB skickar varje årsslut en inkomstuppgift om utbetalad lön och skatt.

Som medlem i Svenska Musikerförbundet är AMA: s tjänster rabatterade.